Medveten Andning

Andas lätt – Andas rätt!

Frågan är inte ATT vi andas utan HUR vi andas. Andas du genom munnen? Genom näsan? Kort andning? Hur andas du när du är rädd, ledsen, stressad… ?

Bröstandning resulterar i stress

Stress ger upphov till rädslor

Rädslor leder till ångest

Ångest ger panik

Panik ger fobier                   ”Källa Medveten Andning”

 

Med min vägledning och ditt engagemang kommer du att finna välbefinnande genom att andas rätt.

I saltrummet kombinerar du rätt andningsteknik och får då den rena, salta luften som verkar antiinflammatoriskt i dina andningsorgan.

 

Kursintyg - Cert andningsinstruktör - Medveten andning
Kursintyg – Cert andningsinstruktör – Medveten andning