Medveten Andning

Numer erbjuder Saltrummet i Motala även ”28-dagars Medveten Andningsträning”. Kombinationen är unik för i saltrummet kombinerar du rätt andningsteknik och andningsorganen tillgodogör sig då den salta luften som är hälsosam och antiinflammatorisk.

På 28 dagar kommer du att märka resultat hur ”Medveten Andning” kan påverka din hälsa i positiv betydelse.

Med min vägledning och ditt engagemang kommer du att finna välbefinnande genom att andas medvetet och rätt.

Läs mer under fliken Medveten Andning hur träningen är upplagd, hur du anmäler dig och prisuppgifter…